Ansøg om tilladelse til frekvenstilladelse, tilmelde amatørprøver og ansøge om Amatør kaldesignal ( call )
Links:  https://virk.dk/myndigheder/stat/SDFI/selvbetjening/Ansoegning_om_tilladelse_til_frekvensanvendelse/
Certifikat prøver for kommende radio amatører

Links : https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-