"Hvad har en radioamatør brug for af antenner?"

Efter en radioamatør har bestået sin certifikatprøve hos

Experimenterende Danske Radioamatører (EDR) afholder amatørradioprøver i deres lokalafdelinger.

melder sig det næste. Han/hun skal have en antenne, således han/hun kan udøve

sin hobby som radioamatør og kommunikere med radioamatører over hele

verden. Antennen er for en radioamatør, som benzin til en bil, uden antenne kan

han/hun ikke udøve sin hobby, ligesom en bil uden benzin ikke kan køre.

Hvilke antenner har han/hun så brug for, det kommer helt an på under hvilke

forhold han/hun bor.

I et parcelhus m.m. vil han/hun i de fleste tilfælde have brug for en rør- eller

gittermast, hvorpå han/hun kan montere de forskellige antenner til de bånd

han/hun ønsker at arbejde på, her skal han/hun ansøge kommunen om tilladelse

til at opsætte en mast, hvortil der i de fleste tilfælde skal bruges en

byggetilladelse. Hvis masten skal være over 8,5 mtr. skal der evt. yderligere

ansøges om en dispensation til højdeforøgelsen. Der kan i de forskellige

kommuner været lavet lokalplaner, som omtaler paraboler, bynet m.m., her kan

en radioamatør ikke tilslutte sig, idet disse kun er beregnet til modtagelse af

signaler, og vil såfremt der sendes et signal ind i disse net, ske en kortslutning.

I en boligforening, er forholdene de samme, blot må han/hun her tilpasse sig de

forhold hvorunder han/hun bor og sammen med boligforeningen finde en

løsning på sine problemer, det samme hvis han/hun bor til leje hos en privat

udlejer. Der findes på markedet et utal af diskrete antenner, som kan bruges.

De kan få flere oplysninger ved henvendelse til

Region Syd Danmark: OZ6TW Torben  oz6tw@hotmail.com
 Experimenterende Danske Radioamatører,
(E.D.R.), Klokkestøbervej 11, 5230 Odense S. Tlf. 65 16 65 11.